ภาษาไทย
English

   ภาพแรกฯ
โอกาสเดียว...เก็บความทรงจำอันยิ่งใหญ่... เป็นของขวัญพิเศษที่ประทับใจตลอดไป...
นวัตกรรมบริการจัดทำกรอบรูปภาพแรก รอยมือรอยเท้า พร้อมเรื่องราวอันน่าจดจำอย่างครบถ้วน การออกแบบจัดทำด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ภาพลูกน้อยที่น่ารักกลมกลืนไปกับฉากหลัง สร้างสรรค์หลายรูปแบบมี ทั้ง กรอบหลุยส์ กรอบโกล์ด กรอบคลาสิคที่สามารถเลือกสีพื้นหลังตามสีวันเกิดได้ 7 สี กรอบโมเดิร์นสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่พร้อมเรื่องราว สัญลักษณ์ประจำราศีเกิด และปีเกิด