ภาษาไทย
English

เมื่อไอแพดอยู่ในมือหนู 

 


     ลูกวัย 3-6 ปี เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และมีพัฒนาการรอบด้านมากขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ รวมทั้งทักษะทางสังคม ฉะนั้นการที่ลูกเรียนรู้ผ่านไอแพดย่อมไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดกั้น แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนรู้ถึงข้อดีและข้อเสียที่มากับไอแพดพร้อมทั้งรู้จักรับมืออย่างเหมาะสมด้วย


ไอแพดกับพัฒนาการของหนู
 
     สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะมองข้าม ก็คือเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกที่อาจหายไปเมื่อใช้ไอแพดมากเกินไป เช่น พัฒนาการ 4 ด้านนี้ค่ะ

1. พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กวัยนี้ควรได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทั้งการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่ว และการประสานการทำงานร่วมกันค่ะ แต่หากว่าเขานั่งเล่นไอแพดอยู่กับที่ ก็จะทำให้มีโอกาสเคลื่อนไหวได้น้อย กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ได้พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนและการใช้มือ-ตาประสานกัน รวมถึงการใช้มือในการทำงานละเอียดในอนาคตก็ขาดโอกาสที่จะพัฒนาได้

2. พัฒนาการด้านอารมณ์/จิตใจ พัฒนาการด้านนี้ของเด็กวัยนี้ คือการได้ใช้ชีวิตหรือเล่นกับเพื่อนเพื่อฝึกทักษะทางสังคมต่างๆ เช่น การรอคอยแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อื่น แต่หากคุณพ่อคุณแม่ให้เล่นไอแพด มักเป็นการเล่นเพียงลำพัง จะทำให้ลูกขาดโอกาสในการใช้ชีวิตหรือไม่ได้เล่นร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเด็กวัยนี้กำลังพัฒนาสมาธิความจดจ่อและความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผ่านการเล่น หากลูกเล่นไอแพดซึ่งมีหน้าจอสว่างไป เกมในไอแพดมักไม่ต้องอาศัยความุ่งมั่นใดๆ มากนัก มุ่งแต่ผลแพ้ชนะอย่างเดียว ก็อาจสะสมให้ลูกกลายเป็นคนเห็นความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ต้องชนะเท่านั้น ซึ่งมีผลกับพฤติกรรมของลูกเมื่อโตขึ้นได้ 

3. พัฒนาการด้านสติปัญญา ลูกกำลังอยู่ในวัยที่พัฒนากาด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยบางส่วนในไอแพดอาจมีเกมที่ช่วยเรื่องนี้บ้าง เช่น จับคู่ จับหมวดหมู่ แต่พัฒนาการด้านนี้ส่วนมากต้องพัฒนาผ่านการเล่นของเด็ก และการคิดแก้ปัญหาที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น เล่นบทบามสมมติ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย

4. พัฒนาการด้านสังคม ลูกวัยนี้จำเป็นต้องเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั่งกับสังคมรอบข้าง และการเล่นที่มี่ปฏิสัมพันธ์ ถ้าไอแพดทำให้เขาต้องอยู่คนเดียว ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ก็จะกระทบต่อทักษะและความฉลาดทางสังคมได้ ที่สำคัญลูกจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หากเกิดความขัดแย้งกับเพื่อน

*     อ๊ะๆๆ ระวังแอพพลิเคชั่นไม่สร้างสรรค์ แถมบางเกมที่ลูกเล่นอาจเน้นที่การเอาชนะ หรือใช้ความรุนแรง ทำลายล้าง ซึ่งหากลูกอยู่กับเกมเหล่านี้มากเกินไป อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น หากลูกไปโรงเรียนเล่นกับเพื่อนแล้ว เกิดมีความขัดแย้งกัน เขาอาจใช้วิธีรุนแรงทำร้ายเพื่อน หรือแสดงอารมณ์ด้วยการพังข้างของก็เป็นได้ค่ะ ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด และควรเลือกแอพลิเคชั่น หรือเลือกเกมให้ลูกเล่นอย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ


เล่นไอแพดอย่างไรพัฒนาการดี

1. ตั้งกฏกติกา เช่น ให้เล่นเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพราะการที่เรากำหนดเวลาที่ชัดเจนให้เขา จะช่วยให่ลูกรู้ขอบเขตในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีเป้าหมาย

2. เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เพราะลูกสามารถถือไอแพดไปไหนมาไหนก็ได้ จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่คลาดสายตาคุณพ่อคุณแม่ เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาหรือเรียนรู้เจ้าไอแพดที่อยู่ในมือลูกไปพร้อมๆ กับเขา เช่น การใช้อินเตอร์เนต เป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย คุณพ่อคุณแม่อาจต้องรู้ว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่ลูกจะเข้าถึงได้ และอาจหาโปรแกรมป้องกันเว็บที่ไม่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ร่วมกับการจำกัดเวลาในการเล่น

3. สอนลูกเห็นคุณค่าของเงินจากเกม กรณีที่ลูกเล่นเกมบางเกม ที่ต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อให้ได้ฟังก์ชั่นต่างๆ คุณแม่อาจต้องคำนึงถึงการสอนลูกเรื่องการจัดการเงินด้วยนะคะ ซึงในวัยนี้ก็พอจะสอนได้บ้างแล้ว 
     โดยเฉพาะลูกวัย 5-6 ขวบ ที่สามารถบวก ลบ เลขได้แล้ว เขาก็พอจะเข้าใจได้ว่าจำนวนที่ต้องจ่ายไปกับเกมที่หนูเล่นมันมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการสอนเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกและวัฒนธรรมขอแต่ละครอบครัวด้วยค่ะ

4. เล่นด้วยกัน พร้อมหน้าพร้อมตา จริงๆ แล้วเราสามารถเล่นไอแพดกับลูกได้นะคะ ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเล่น ไม่มีการคุยกัน ก็จะยิ่งทำให้ลูกขาดการปฏิสัมพันธ์ ฉะนั้นเวลาจะเล่นก็ควรมาเล่นด้วยกัน คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเลือกเกมที่เน้นกระบวนการ แถมยังได้ใกล้ชิด และช่วยเพิ่มความผูกพันกันในครอบครัวอีกด้วย

5. เลือกเกมที่สร้างสรรค์ให้ลูก ลูกวัยนี้เหมาะที่จะเรียนรู้ผ่านกระบวนการ มากกว่าการเรียนรู้ผ่านผลลัพธ์ เช่น คุณแม่อาจเลือกเกมขายขนมเค้ก แล้วต้องมีการเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ไปปลูกข้าวสาลี แล้วต้องมาช่วยกันคิด มาช่วยกันทำให้ได้ขนมเค้ก 1 ชิ้น ลูกก็จะได้ฝึกกระบวนการคิด ได้แก้ปัญหาหรือเลือกเกมที่ฝึกประสาทสัมผัส การแยกแยะ เช่น การจับคู่สี จับคู่หมวดหมู่ต่างๆ ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายควบคู่กันไปด้วยนะคะ
     
     *** จริงๆ แล้วลูกต้องการประสบการณ์หลากหลายผ่านการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกใช้ไอแพด แต่ลูกก็จะต้องไม่ขาดประสบการณ์ชีวิตด้ายอื่นๆ ดังนั้นสิ่งที่เราควรเติมเต็มให้กับลูก คือ ประสบการณ์และบทเรียนที่มีค่าในวัยเด็ก ซึ่งเป็นโลกที่อยู่นอกจอสี่เหลี่ยมด้วยค่ะ ***
ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : momchannel

Week 1-3 : สัปดาห์ที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์
เซลล์ไข่เริ่มกลายเป็นตัวอ่อนและเจ...
2013-04-05

10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน
10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน (จากปากเรา)...
2013-06-10

การอาบน้ำเด็กทารกอย่างถูกวิธี
วันนี้เราเลยมีวิธีที่จะทำให้เด็กส...
2013-05-21

พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และของเล่นที่เหมาะสม
พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และข...
2013-07-02

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ...
2013-04-25

Week 5 : สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งครรภ์
สัปดาห์นี้ ควรฝากครรภ์ได้แล้วนะ...
2013-03-29

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
คุณแม่ที่กำลังอยากจะมาบุตรต้องทำอ...
2013-06-28

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม
การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่...
2013-04-05

Week 13 : สัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น, ...
2013-03-29

น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง
น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง...
2013-04-29