BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ / การตั้งครรภ์และความเครียด
บทความและสาระน่ารู้

การตั้งครรภ์และความเครียด

                แม้ว่าจะตั้งครรภ์สมใจคุณแม่ แต่การตั้งครรภ์ก็นำการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตของคุณแม่ การทำงาน ความพร้อม ความไม่รู้ ความกลัวต่างๆนานาจะนำความเครียดมาสู่คุณแม่ นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง อารมณ์ ระดับฮอร์โมนดังนั้นคุณแม่ต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียด เพราะหากเครียดมากคุณแม่จะนอนไม่หลับ รับประทานอาหารได้น้อยลง และหากเป็นเรื้อรังก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงได้สาเหตุของความเครียด


ส่วนหนึ่งเกิดจาก

                อาการของการตั้งครรภ์ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะบ่อย ปวดหลัง เป็นต้น คุณแม่ไม่ต้องกังวล เนื่องจากอาการดังกล่าวจะเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้น พออย่างเข้าสู่การตั้งครรภ์เดือนที่สี่อาการดังกล่าวก็จะหายไป
                การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน ทำให้อารมณ์ผันผวน คุณแม่ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และพยายามอย่าใส่ใจให้มาก


ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเลี้ยงดู การเป็นพ่อแม่ที่ดี
                ความกังวลเกี่ยวกับการเงิน การงาน คุณแม่ต้องอย่ากังวลเกินกว่าเหตุ ควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์จะได้ข้อมูลที่ดี


ผลกระทบของความเครียดต่อการตั้งครรภ์
                มีหลักฐานพอจะยืนยันได้ว่า หากเครียดมากๆจะทำให้คลอดก่อนกำหนด เด็กทารกน้ำหนักตัวน้อย และการแท้ง


วิธีการลดความเครียด
               ค้นหาให้เจอว่าเครียดเกิดจากอะไร และแก้ที่ต้นเหตุ เช่นเครียดจากที่ทำงาน หรือจากตัวเองให้ดำรงชีวิตขณะตั้งครรภ์ให้ถูกต้อง เช่นรับประทานอาหารให้ถูกต้อง งดสุรา กาแฟ งดบุหรี่ หาคู่คิด คู่ปรึกษาที่ดี เช่น สามี ครอบครัว หรือเพื่อน อาจจะต้องหาห้องเงียบๆเพื่อทำสมาธิ ให้มองโลกในแง่ดีดีจิตใจจะได้สบาย

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : real-parenting

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768