BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ /อาหารออร์แกนิค…อาหารดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์
บทความและสาระน่ารู้

อาหารออร์แกนิค…อาหารดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์

-1.jpg

ปัจจุบันคำว่าออร์แกนิค (organic) เริ่มเป็นที่แพร่หลายและติดหูผู้บริโภคที่รักสุขภาพอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ อาหารออร์แกนิคมีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น ในผู้ที่นิยมรับประทานพืช ผัก ผลไม้สด คงเป็นที่ถูกปาก ถูกใจกันอย่างมาก เพราะอาหารออร์แกนิค เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารพิษที่เจือปนมากับอาหาร ยิ่งโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ เป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะการได้รับสารพิษสะสม อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวได้ และอาจมีผลไปถึงทารกในครรภ์อีกด้วย ดังนั้นหากคุณแม่ตั้งครรภ์ จะหันมาเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตจากพืช ผัก ผลไม้สดออร์แกนิค ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพทั้งคุณแม่ และก็ทารกน้อยในครรภ์

การ เจ็บป่วยจากโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุด ล้วนมีสาเหตุมาจากการสะสมของสารปนเปื้อนที่สะสมอยู่ในร่างกาย นำไปสู่ความผิดปกติของร่างกาย และการเสียชีวิตในที่สุด ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดบริสุทธิ์ โดยปราศจากสิ่งเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ หากแต่มีสารเจือปนซึ่งเป็นธรรมชาติ เช่น แบคทีเรีย แต่ไม่ใช่สารแปลกปลอม ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้น สิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติจะทำให้ระบบภูมิคุ้ม กันในร่างกายทำงานได้ตามปกติและช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล

 

อาหารออร์แกนิค…อาหารดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด โดยดูจากอัตราการเกิดของโรค เด็ก อเมริกาปัจจุบันนี้เป็นโรคมะเร็ง ออทิสติก และหอบหืดกันมากขึ้น พิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และสิ่งแวดล้อม ทำให้ร่างกายเป็นแหล่งสะสมสารพิษ ได้ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และจนมาถึงช่วงของการตั้งครรภ์ คนเป็นแม่ก็จะมีสารพิษสะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งสารพิษเหล่านั้นก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์  และ การที่คุณแม่ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากๆ ก็จะส่งผลทำให้มีพิษในเลือดปริมาณมาก พิษเหล่านี้อาจไปทำปฏิกริยาหรือส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกใน ครรภ์ได้สูงมาก

ออร์แกนิค ทางเลือกของสุขภาพ

เด็ก ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้ป่วย และคนชรา คือ กลุ่มคนที่มีร่างกายอ่อนแอ ทำให้ง่ายต่อการรบกวนของสารเคมีต่างๆ จนก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย โดย เฉพาะระบบภูมิคุ้มกัน จนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในที่สุด เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา จะถูกพัฒนาขึ้น นับตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา และมีความแข็งแรงมากขึ้น เมื่อเรามีอายุมากขึ้น และจะเสื่อมลงเมื่อเราเข้าสู่วัยชรา

ภูมิ คุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่สำหรับทารกนั้นเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนั้นยังไม่สูง นักการถูกรบกวนได้โดยง่ายจากสารเคมีไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเท่านั้นแต่จะยังส่งผลต่อการพัฒนาระบบการทำงานอื่น ในร่างกายเช่นระบบประสาทผิวหนังเป็นต้น

อา หารออร์แกนิคไม่ได้มีคุณค่าและดีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง ทุกคนในครอบครัวทุกเพศทุกวัยเพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีใน ปริมาณสูงเนื่องจากคุณค่าของอาหารยังคงความสมบูรณ์และสดนานกว่าอาหารทั่วไป แม้ว่าทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคออร์แกนิคจะมีราคาสูงแต่หากการ ตัดสินใจของคุณอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสุขภาพที่ดีอาหารออร์แกนิคก็น่าจะ เป็นคำตอบที่ลงตัวและคุ้มค่าสำหรับคุณและครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดี

บทความโดย : Miss  Brown

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : www.pregnancysquare.com

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768