BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ /ถนัดซ้าย-ถนัดขวา เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์
บทความและสาระน่ารู้

5 baby finger ถนัดซ้าย ถนัดขวา เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์

ถนัดซ้าย-ถนัดขวา เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์

 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด เซนต์แอนดรูว์ส บริสตอล และแมกซ์ แพลงค ในประเทศเนเธอร์แลนด์

เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับยีนในตัวอ่อนที่ส่งผลให้คนเป็นคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวา คนประมาณ 10% จะเป็นคนถนัดซ้าย

ซึ่งการวิจัยในอดีตจะเน้นไปในเรื่องการดูดนิ้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนถึงเรื่องฮอร์โมนประเภท testosterone

นักวิจัยได้ทำการศึกษาโดยเปรียบเทียบข้อมูลทางพันธุกรรม และพบว่ายีน PCSK6 มีส่วนบ่งชี้ความถนัดซ้ายหรือถนัดขวา

จากการวิจัยกับหนูทดลอง เมื่อมีความผิดปกติที่ยีนตัวนี้ ทำให้การพัฒนาอวัยวะต่าง ๆ เกิดความผิดปกติ เช่นมีหัวใจที่ด้านขวา

และตับที่ด้านซ้ายของร่างกาย ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่ายีนตัวนี้มีอิทธิพลมากต่อความถนัดซ้ายหรือถนัดขวา

ถึงแม้ว่าผลการทดลองนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร PLOS Genetics นักวิจัยก็ได้ให้ความเห็นว่ายีนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง

ของการบ่งชี้ว่าคนถนัดขวาหรือถนัดซ้าย ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การฝึกฝน และพฤติกรรมที่ช่วยทำให้คนกลายเป็นคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาอีก

การที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ายีนก็มีอิทธิพลส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเป็นคนถนัดด้านไหนก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนเราจะเป็นอย่างไร เกิดขึ้นจากการรวมทั้งสิ่งที่ได้มาโดยกำเนิดและการเลี้ยงดู (nature and nurture) เข้าด้วยกัน

ที่มา: ไทม์

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : http://th.theasianparent.com/

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768