BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ /กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ลูกน้อยรู้จักคิด
บทความและสาระน่ารู้

 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ลูกน้อยรู้จักคิด และแก้ไขปัญหาง่ายๆ โดยเริ่มจากที่บ้าน        หากพูดถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ คุณแม่หลายท่านคงคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว เพราะลูกอยู่ในวัยที่ยังเล็กอยู่ วันนี้เราได้รับเกียรติจาก พญ.ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว กุมารแพทย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้โรงพยาบาลปิยะเวท มาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และน่าสนใจยิ่ง


การบวนการคิดวิเคราะห์ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อเด็ก ?

        คือ ทักษะหนึ่งของกระบวนการคิด และการทำงานของสมองที่ประกอบด้วยความาสามารถในการวางแผน การจดจำ และการมีสมาธิที่ดี เพราะความสามารถนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน ซึ่งมีไม่เท่ากันอยู่ที่การส่งเสริมจากพ่อแม่ เช่น เมื่อเกิดปัญหา หนทางแก้ไขไ่ม่ได้มีทางเดียว แต่อยู่ที่ว่าจะเลือกทางไหน เพื่อให้ไปถึงจุดหมายเดียวกัน คุณพ่อและคุณแม่ จึงมีส่วนช่วยแนะนำ และส่งเสริมให้เด็กประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่วัยเล็กๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์การสังเกต และการเรียนรู้ของลูกน้อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจ และสามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่า ให้สำเร็จได้ในอนาคต


การสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทำได้อย่างไรบ้าง ?

        การสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเริ่มต้น จากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ การจัดสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย โดยคุณพ่อคุณแม่ สามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ลูกได้ง่ายๆ ที่บ้าน เช่น ลูกวัย 0-1 ปี เล่นจ๊ะเอ๋ ต่อจิ๊กซอว์ การซ่อนของเล่นให้ลูกหา การต่อบล๊อกไม้ หรือของเล่นชนิดกล่องหยอดรูปทรง เมื่อลูกเติบโตขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นกิจกรรมที่ซับซ้อนขึ้นตามวัย เช่น เกมจับคู่สิ่งของเหมือนหรือต่างกัน การจัดเรียงลำดับสิ่งของ การจับคู่สิ่งของที่สัมพันธ์กัน เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : pregnancysquare

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768