BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ /น้ำนมแม่ดีที่สุด
บทความและสาระน่ารู้

 

น้ำนมแม่ดีที่สุด

         น้ำนมแม่ เป็นสิ่งวิเศษสุดที่ธรรมชาติสรรค์สร้างมา มีประโยชน์ช่วยให้ลูกน้อยเจริญเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง ร่าเริงสมวัย ช่วยพัฒนาการทั้งร่างกาย สมอง และสติปัญญาของลูกน้อย นอกจากนี้การให้นมแม่ ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าความผูกพันลึกซึ้งทางใจ ระหว่างแม่กับลูกอีกด้วย


นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

         เนื่องจากนมแม่มีสายพันธุ์เดียวกับลูกน้อย โอกาสที่นมแม่จะไปกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ จึงน้อยเมื่อเทียบกับนมวัวและนมถั่วเหลือง ที่เป็นคนละพืชพันธุ์กับมนุษย์ซึ่งเป็นสารแปลกปลอม ถ้าให้นมวัวกับลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด โอกาสที่ลูกจะแพ้นมวัวจึงมีได้


นมแม่คือทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับสุขภาพของลูก

                  ช่วยในการย่อย นมแม่ได้มาจากอาหารที่คุณแม่รับประทานเข้าไป ผ่านระบบการย่อยในกระเพาะของคุณแม่ ก่อนจะถูกดูดซึมเพื่อผลิตเป็นน้ำนม ดังนั้นเมื่อลูกน้อยดูดนมแม่ซึ่งถูกย่อยมาบ้างแล้ว กระเพาะและไตที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ของลูก จึงไม่ต้องทำงานหนัก และยังดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ดี น้ำหนักตัวลูกน้อยจึงขึ้นเร็ว

                   ช่วยในการขับถ่าย เพราะนมแม่มีสารโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบาซิลลัส บิฟิดัส ที่มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย ส่งผลให้อุจจาระนิ่ม ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเพื่อขับถ่ายอุจจาระได้ดี ลูกน้อยจึงเป็นเด็กเลี้ยงง่าย เพราะไม่ต้องรู้สึกอึดอัด ท้องอืด จนร้องกวนคุณแม่บ่อยๆ เพราะอาการท้องผูก ทั้งยังสามารถลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารจากอาหารเสริมอีกด้วย

                  ลดการติดเชื้อจากการปนเปื้อนของอาหาร จากภาชนะบรรจุนมจากความไม่สะอาด เชื้อโรคหรือบูด จนทำให้ลูกน้อยป่วยหรือท้องร่วง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต และการเรียนรู้ของลูกในช่วงนั้นได้

                   ให้ภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ จากตัวคุณแม่ถ่ายทอดมายังตัวลูก รวมถึงกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยมีการวิจัยในหลายประเทศพบว่า ในน้ำนมแม่มีอนุมูลที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพของวัคซีน ดังนั้นหลังจากที่ลูกน้อยฉีดวัคซีนและได้รับนมแม่ตามปกติ วัคซีนที่รับไปจะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค

                   นมแม่ช่วยให้ลูกน้อยฉลาด เพราะนมแม่ไม่ได้ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกน้อย ด้านพัฒนาการทางกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลต่อพัฒนาการทางจิตใจและสติปัญญา นับแต่ครั้งแรก หรือวินาทีแรกที่คุณแม่ได้ให้นมลูก ซึ่งไม่มีวิธีไหนสามารถทัดเทียมได้เลย


การให้นมแม่จะสำเร็จได้ต้องอาศัย 3 ดูดคือ

         1. ดูดเร็ว คุณแม่ควรให้ลูกดูดนมแม่ทันทีหลังคลอด หรือภายใน 30 นาที เพื่อสร้างความรักความผูกพัน และความอบอุ่นให้กับลูกน้อย และยังเป็นการกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมสร้างน้ำนมได้มาก ทำให้น้ำนมไหลเร็วขึ้น

         2. ดูดบ่อย ควรให้ลูกดูดนมแม่อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ตามความต้องการของลูก และควรให้ลูกดูดนมทั้งสองข้าง ข้างละประมาณ 10 นาที เพราะการให้ลูกดูดนมบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างน้ำนมตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของตัวลูกเอง

         3. ดูดถูกวิธี คือลูกอมหัวนมและลานนมจนลึก เหงือกของลูกจะกดลงบนลานนม ซึ่งมีน้ำนมอยู่ภายใน ลิ้นของลูกจะอยู่ใต้ลานนมและรีดนมออกมา โดยริมฝีปากลูกต้องไม่เม้ม แก้มของลูกไม่บุ๋ม และเวลาดูดไม่มีเสียงดังจุ๊บๆ จึงจะถือว่าลูกดูดถูกวิธีรวมทั้งการจัดท่าให้ลูกดูดนมแม่ได้อย่างถูกต้อง จะทำให้ลูกสามารถดูดนมได้ถนัด และน้ำนมของแม่จะไหลได้ดีอีกด้วย 

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : pregnancysquare

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768