BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ / สัมผัสรักจากแม่สู่ลูก
บทความและสาระน่ารู้

สัมผัสรักจากแม่สู่ลูก

             การนวดสัมผัสเด็ก จะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดี มีสุขภาพทางกายและจิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะการสัมผัสจะเป็นการสื่อสารทางกายที่แสดงออกได้ถึงความรัก เด็กก็จะเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ และมีภูมิคุ้มกัน ไม่เป็นโรคขาดรัก

  • สัมผัสจากแม่เป็นภาษาแรกแห่งรักสำหรับทารก เป็นจุดเริ่มต้นของสายใยความผูกพันจากแม่ ที่จะถ่ายทอดความรักและความห่วงใยผ่านนิ้วมืออันอบอุ่นและอ่อนละมุนสู่ทุกอณูบนตัวลูกน้อย
  • ทารกที่ได้รับการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ จะมีจิตใจแจ่มใสและมีพัฒนาการทางร่างกาย ทางสมอง และอารมณ์ดีขึ้นพร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ และมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
  • สัมผัสแห่งรักจากแม่จึงนับได้ว่า เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทุกด้านของลูกน้อย
  • งานวิจัยของ Dr. Tiffany Field แห่ง Touch Research Institute โรงเรียนแพทย์ในไมอะมี่ สหรัฐอเมริกา พบว่าทารกที่ได้รับการนวดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าถึงร้อยละ 47  เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของทารกที่ไม่ได้นวดสัมผัส
  • งานวิจัยของ Dr. Yarrow พบว่าการขาดการกระตุ้นในวัยทารกเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาการทางสติปัญญาที่ช้า
  • สัมผัสรักจากแม่จึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับทารกเพราะเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมพัฒนาการทางด้าน EQและ IQ ให้กับเด็ก พัฒนาการแรก  จึงเกิดขึ้นจากการสัมผัสที่แม่มีให้กับลูกน้อย

 

เส้นทางสายสัมผัสบำบัด

            การนวดหรือสัมผัสบำบัดเป็นศาสตร์และศิลป์ของการบำบัดรักษาโรคที่มีมาแต่ดั้งเดิม เชื่อว่าเริ่มต้นจากความพยายามในการรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยด้วยการสัมผัส บีบหรือกดบริเวณที่ปวด จนมาเป็นท่านวดที่มีแบบแผนและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
 

การนวดสัมผัส

            มีบันทึกในคัมภีร์อายุรเวทของอินเดียมากว่า 1,800 ปีก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ยังมีบันทึกการนวดอยู่ในวิชาแพทย์จีนกว่า 5,000 ปี และฮิปโปเครติด บิดาแห่งวิชาแพทย์ก็ยอมรับในศาสตร์แขนงนี้
การนวดสัมผัส ปรากฏให้เห็นอยู่ในสายวัฒนธรรมของทุกมุมโลก เช่น ในประเทศนิวซีแลนด์ ยุโรป และไทย ทารกน้อยจะได้รับการนวดเพื่อจัดรูปทรงจมูกและดัดขาไม่ให้โก่งงอ


          ในประเทศคิวบา  มีวัฒนธรรมการนวดท้องเด็กด้วยน้ำมันกระเทียม เพื่อช่วยผ่อนคลายอาการอาหารไม่ย่อย
          ในซาเมา  ก็มีการนวดเพื่อบรรเทาอาการถ่ายท้อง และปวดหัวจากไมเกรน
          ในประเทศสหรัฐอเมริกา  นิยมใช้สัมผัสบำบัดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง

 

ประโยชน์ของการนวดสัมผัสเด็กทารก

            -การนวดสัมผัสช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ทำให้เด็กหลับสนิทไม่หงุดหงิดโยเย
            -เราสามารถนวดสัมผัสทารกได้ตั้งแต่แรกเกิด ด้วยสัมผัสอันแผ่วเบาอ่อนโยนอย่างที่สุด ผู้นวดจะต้องผ่อนคลายอารมณ์ แล้วลูบไล้ให้ทั่วตัวเด็ก โดยมีน้ำมันพืชบริสุทธิ์เป็นสารหล่อลื่น จะทำให้ลูกน้อยได้รับสัมผัสจากแม่อย่างนุ่มนวลโดยไม่เสียดสีผิวทารก
            -เวลานวดที่ดีที่สุดคือ เวลาที่ลูกตื่นนอนและมีอารมณ์แจ่มใส
            -ทั้งนี้ไม่ควรนวดทารกขณะท้องอิ่มใหม่ๆหรือเมื่อมีไข้ไม่สบาย

 

ท่านวดเด็ก

          
              ท่านวดแขน                                                 ท่านวดขา


     
                   ท่านวดท้อง                                      ท่านวดทรวงอก

 

                            
 

               ขอบพระคุณ

ที่มา www.thaihof.org

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : www.thaihof.org

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768