ภาษาไทย
English

 

เล่นให้เป็น ลูกน้อยก็พัฒนาเร็ว        วัยของทารกแรกเกิดถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง เพราะสมองของเด็กทารกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถรับรู้สิ่งรอบตัวผ่านการทำงานของประสาทสัมผัส ซึ่งถูกเชื่อมโยงผ่านการเล่นระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกในวัยทารกได้

เล่นแล้วช่วยพัฒนาอะไร?

       ด้านร่างกาย จะช่วยให้ลูกเจริบเติบโตตามวัย มีความสามารถในการใช้มือ แขน ขาได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน

       ด้านอารมณ์ จิตใจ ลูกจะมีความสุข ร่าเริง อารมณ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งรอบๆ ตัวได้

      ด้านสติปัญญา ลูกจะมีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษา เพื่อสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย

การเล่นและของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกวัยแรกเกิด-1 ปี

อายุ การเล่นและของเล่น ประโยชน์
        แรกเกิด- 2 เดือน ลูกยังเล่นไม่เป็น แต่สามารถตอบสนองต่อเสียงได้ สามารถหันตามเสียงที่ได้ยิน คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพูดคุยกับลูก หรือร้องเพลงให้ลูกฟัง กระตุ้นประสาทสัมผัสและการรับรู้เรื่องเสียง
        2 เดือน - 2 เดือนครึ่ง ชอบมองสิ่งของที่เคลื่อนไหว ฉะนั้นควรที่จะแขวนของเล่นที่มีสีสันสดใสและมีเสียงไว้ในระยะไม่เกิน 8 นิ้ว เช่น โมบายปลาตะเพียน หรือโมบายหมุนมีเสียงกรุ๊งกริ๊ง กระตุ้นการใช้สายตา และการฟังเสียง
        2 เดือนครึ่ง-3 เดือน ลูกชอบยื่นมือไปจับของเล่น ฉะนั้นของเล่นที่ควรให้ลูกเล่นน่าจะเป็นลูกบอลนิ่มๆ แขวนไว้เหนือเปลหรือเตียงนอนสำหรับเด็กประมาณ 10 นิ้ว ควรเลือกที่มีเสียงเวลาที่ลูกเอื้อมมือไปสัมผัสจะได้ยินเสียงด้วย ฝึกสายตากับการใช้มือให้สัมพันธ์กันดียิ่งขึ้น และฝึกสังเกตเสียงที่ได้ยิน
        4 เดือน-6 เดือน ชอบเล่นน้ำในขณะที่อาบน้ำ ควรใส่ของเล่นที่ลอยน้ำในอ่างอาบน้ำเด็กเล็ก เช่น ตุ๊กตายางลูกเป็ด ลูกบอลลอยน้ำ ฝึกการใช้มือ นิ้วมือ หยิบจับสิ่งต่างๆ สังเกตการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ลอยน้ำได้
        6 เดือน-8 เดือน ลูกจะรู้สึกคันเหงือกมาก เพราะฟันใกล้ขึ้นควรให้ยาง กัดสำหรับเด็ก หรือจะเป็นผลไม้ 1 ชิ้นใหญ่ๆ ก็ได้ชอบเสียงของเล่นกระทบกัน ดังนั้นของเล่นควรจะเป็นของที่ตกพื้นแล้วไม่แตก หรือของเล่นมีเสียง ยางกัดทำให้เหงือกและฟันของลูกแข็งแรง

ฝึกการสังเกตและการเคลื่อนไหวสายตาขณะที่ของเล่นเคลื่อนที่
        8 เดือน-9 เดือน ลูกจะชอบโยกตัวเป็นจังหวะเมื่อได้ยินเสียงเพลง ควรที่จะเปิดเพลงสนุกให้ลูกฟัง ลูกชอบจับต้องสิ่งของแปลกๆ สนใจเรื่องน้ำหนัก รูปร่าง ฝึกฟังเสียง และจังหวะของเพลง

ฝึกการสังเกตรูปร่างต่างๆ ถ้าหากของเล่นนั้นมีอะไรอยู่ข้างในก็จะจับเคาะ เขย่า ฝึกการเรียนรู้
        9 เดือน-10 เดือน ชอบเล่นดึงเชือกที่ติดกับของเล่น ทำให้ของเล่นเคลื่อนที่ได้ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการเคลื่อนไหวของสายตา
        10 เดือน-1 ปี ชอบเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่ ชอบรื้อของ ชอบเรียนรู้ว่านี่คืออะไร นั่นคืออะไร ฝึกการใช้มือและแขน การสังเกตและส่งเสริมการเรียนรู้

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : momypedia

Week 1-3 : สัปดาห์ที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์
เซลล์ไข่เริ่มกลายเป็นตัวอ่อนและเจ...
2013-04-05

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ...
2013-04-25

พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และของเล่นที่เหมาะสม
พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และข...
2013-07-02

การอาบน้ำเด็กทารกอย่างถูกวิธี
วันนี้เราเลยมีวิธีที่จะทำให้เด็กส...
2013-05-21

Week 5 : สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งครรภ์
สัปดาห์นี้ ควรฝากครรภ์ได้แล้วนะ...
2013-03-29

10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน
10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน (จากปากเรา)...
2013-06-10

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
คุณแม่ที่กำลังอยากจะมาบุตรต้องทำอ...
2013-06-28

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม
การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่...
2013-04-05

Week 13 : สัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น, ...
2013-03-29

น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง
น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง...
2013-04-29