BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ /ฝึกลูกให้รู้จัก...การรักษาคำสัญญา
บทความและสาระน่ารู้

ฝึกลูกให้รู้จัก...การรักษาคำสัญญา

 

           สิ่งหนึ่งที่ทำให้ “คำพูด” มีพลังจนเปลี่ยนจาก คำพูดกลายมาเป็น “ความรับผิดชอบ และการลงมือปฏิบัติจริง” ทำให้เกิเป็นความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือจากคนที่อยู่ในครอบครัว อยู่ในสังคมเดียวกันได้นั้นคือ การรักษาสัญญา หรือการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อ คำพูด คำสัญญา ดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสัญญาที่ตามมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อคำพูดต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นที่ลูกต้องเรียนรู้ เพื่อฝึกความรับผิดชอบตั้งแต่วัยเด็ก


ฝึกให้ลูกรู้จักการรักษาคำพูดจำเป็นอย่างไร 

           การสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะรักษาคำสัญญาที่ลูกเคยพูดไว้กับคุณพ่อคุณแม่ หรือบุคคลอื่นๆ นั้นจะช่วยฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ช่วยฝึกให้ลูกรู้จักหน้าที่ และช่วยฝึกการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกรักษาคำสัญญาด้วยวิธีการเล่นเกมสนุกๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีกติกาง่ยๆ ว่าจะทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

 

           1.คุณพ่อคุณแม่ ชวนลูกมาช่วยกันวาดรูปหน้าที่ที่ต้องช่วยกันทำภายในบ้านลงในกระดาษแผ่นเล็กๆ เพื่อทำเป็น ฉลากในการแบ่งหน้าที่ที่ต้องช่วยกันทำงานบ้านภายใน 1 วันให้สำเร็จ เช่น รดน้ำต้นไม้ เก็บจานหลังกินอาหารเสร็จ ล้างจาน ทิ้งขยะ ช่วยกันทำกับข้าว เป็นต้น หลังจากช่วยกันวาดรูปเสร็จแล้ว ให้ช่วยกันเขียนข้อความอธิบายลงไปในฉลากนั้นว่ารูปภาพนั้น ต้องทำหน้าที่อะไร 

 

           2.หลังจากทำฉลากเสร็จแล้ว จับฉลากขึ้นมา คนละ 2-3 ใบ ซึ่งจำนวนที่จับจะต้องเหมาะสมกับวัย เช่น คุณพ่อคุณแม่จับฉลากได้คนละ 3 ใบ ส่วนลูกที่ตัวเล็กหน่อยสามารถจับฉลากได้ 1 ใบ เพราะฉลาก 1 ใบหมายถึงหน้าที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใน 1 วันนั้น นอกจากนี้ถ้าหน้าที่นั้นต้องช่วยกันทำสามารถขอให้สมาชิกภายในบ้านทุกคนช่วยกันรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การช่วยกันทำอาหาร เป็นต้น

 

           3.หลังจากแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทุกคนแยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภายในวันนั้นให้เสร็จเรียบร้อย คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมแอบดูลูกด้วยนะว่าทำหน้าที่ติดขัดตรงไหนหรือเปล่า

 

           4.เมื่อทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันตั้งคำถาม และพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากลูก หรือคุณพ่อคุณแม่ไม่ทำตามหน้าที่ที่เป็นความรับผิดชอบของตนเอง เช่น ต้นดอกกุหลาบหน้าบ้านจะเหี่ยวเฉาถ้าลูกไม่รดน้ำ หรือ ในห้องครัวจะมีกลิ่นเหม็นถ้าลูกไม่มีใครนำขยะไปทิ้ง เป็นต้น

 

           5.คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดคุยกับลูกต่อไปถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น หากทุกคนไม่ทำตามหน้าที่ที่ถูกแบ่งไว้ หรือเลือกทำแต่งานที่ตนเองชอบเท่านั้น เพื่อหวังว่าจะให้ผู้อื่นมาทำงานที่เราไม่ชอบแทน ซึ่งการใช้วิธีจับฉลากจะเป็นการแบ่งหน้าที่ โดยป้องกันไม่ให้เราเลือกทำงานที่ชอบเพียงอย่างเดียวค่ะ 

 

           6.หากลูกไม่ยอมทำตามหน้าที่ที่ลูกจับฉลากได้ คุณพ่อคุณแม่อาจใช้วิธีตั้งคำถามถามลูกว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการไปซื้อของใช้เข้าบ้าน หรือคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการทำอาหาร ถ้าคุณพ่อหยุดอยู่บ้านไม่ต้องการขับรถพาลูกไปโรงเรียน จะมีผลกระทบกับใคร และอย่างไรบ้าง

 

           การรักษาคำสัญญาที่ลูกเคยพูดไว้ แม้จะไม่มีกฎหรือบทลงโทษที่ทำให้ลูกต้องเกรงกลัวหากลูกไม่ทำตามคำสัญญานั้น แต่การอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากสิ่งที่จำเป็น ที่ลูกต้องทำตาม และรักษาไว้ เพื่อตัวของลูกเอง เพื่อคนที่อยู่รอบๆ ข้าง และที่สำคัญ เพื่อเติมความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ว่าฉันมีความรับผิดชอบ และสามารถรักษาสัญญาตามที่เคยพูดออกไปไว้ได้ เพราะการรักษาคำสัญญาก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้ลูกรู้จักคำว่า “รักษาคำสัญญา”

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : sanook

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768