BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ /การปลูกฝังวินัยที่ดีให้กับลูก
บทความและสาระน่ารู้

การปลูกฝังวินัยที่ดีให้กับลูก

         การอบรมปลูกฝังวินัยให้กับลูกตั้งแต่ลูกอายุยังน้อยนั้น ถือว่าเป็นศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการเป็นพ่อแม่ เพราะการปลูกฝังวินัยที่ดีให้กับลูกได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ดีเมื่อลูกเติบโตขึ้น การมีวินัยจะช่วยพัฒนาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ และความมีศีลธรรมที่ดี ดังนั้นพ่อแม่จะต้องปลูกฝังโดยใช้เทคนิคส่งเสริมวินัยที่ดีของลูกค่ะ

 

การสั่งสอน & ตำหนิติเตียน   

         คำสั่งต่างๆ เช่น หยุด! ควรใช้เมื่อผู้ใหญ่เห็นว่าเด็กกำลังวิ่งออกไปยังถนน หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย แต่หากการสั่ง หยุด! ห้ามไม่ว่าเด็กทำกิจกรรมใดๆ จะส่งผลให้เด็กขาดความมั่นใจตนเอง ขาดความเป็นอิสระด้านความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ในครอบครัว และไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือวินัยที่แท้จริง ให้คุณใช้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า    

 

ตารางเวลาเป็นสิ่งสำคัญ  

         การจะฝึกวินัยให้ลูกไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่ คุณควรสอนให้ลูกรู้จักหน้าที่และเวลาโดยมีคุณเป็นตัวอย่าง อย่างเช่น ในมื้อเย็นเราจะไม่ดูทีวีและจะมากินข้าวตรงเวลาพร้อมๆ กัน เพื่อให้ลูกเข้าใจคำว่าบทบาทและหน้าที่โดยปริยาย และวินัยก็จะตามมาเอง  

 

มีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่น 

         เมื่อคุณพาลูกเข้าสังคมหมู่ญาติหรือเพื่อนๆ เป็นโอกาสดีที่จะให้ลูกเรียนรู้เรื่องมารยาท การไหว้ การยิ้มทักทาย การกิน และการเล่นที่จะต้องรู้ว่าเราไม่ควรหยิบของๆ คนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเตรียมของเล่นชิ้นโปรดลูกไปด้วย   

 

การเป็นแบบอย่างที่ดี   

         เด็กจะซึบซับพฤติกรรมต่างๆ จากการเลี้ยงดู สภาพสิ่งแวดล้อม การกระทำของพ่อแม่มากกว่าการอบรมสั่งสอนทางวาจา รวมทั้งความสม่ำเสมอและความเห็นที่สอดคล้องกันของพ่อและแม่ เพราะหากพ่อและแม่มีความคิดเห็นในการเลี้ยงดูที่ไม่สอดคล้องกัน ก็จะทำให้เด็กเกิดการสับสน เช่น พ่อบอกว่าใส่รองเท้าเข้าบ้านได้ แต่แม่บอกว่าไม่ได้ หรือวันไหนแม่อารมณ์ไม่ดีก็ไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านไม่ได้ เป็นต้น    

 

การให้รางวัลและการชมเชย  

         การอบรมสั่งสอนให้ลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้ว่าสิ่งใดผิดไม่ควรกระทำ และชมเชยเมื่อลูกทำสิ่งที่ถูกต้อง เช่น เมื่อลูกกินข้าวเก็บจานออกจากโต๊ะและนำไปล้าง พ่อและแม่ก็ไม่ให้ความสนใจ แต่พ่อแม่จะว่ากล่าวทันทีที่ลูกทำน้ำหก บางครั้งอาจสร้างความน้อยใจสะสมได้

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : sanook

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768