ภาษาไทย
English

พัฒนาการเด็กตามวัย 1 เดือน - 6 ขวบ

พัฒนาการเด็กเมื่ออายุ 1 เดือน

◕ สบตา

◕ จ้องหน้าแม่

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ กินนมแม่อย่างเดียว

◕ ยิ้มแย้ม มองสบตา เล่นพูดคุยกับลูก

◕ เอียงหน้าไปมาช้าๆ ให้ลูกมองตาม

◕ อุ้มบ่อยๆ อุ้มพาดบ่าบ้าง


พัฒนาการของเด็กวัย 2 เดือน

◕ คุยอ้อแอ้ ยิ้ม

◕ ชันคอในท่าคว่ำ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ กินนมแม่อย่างเดียว

◕ เล่นกับลูกโดยแขวนของสีสด ห่างจากหน้าลูกประมาณ 1 ศอกให้ลูกมองตาม

◕ พูดคุยทำเสียงต่างๆ และร้องเพลง

◕ ให้ลูกนอนคว่ำในที่นอนที่ไม่นุ่มเกินไป


พัฒนาการของเด็กวัย 3 เดือน

◕ ชันคอได้ตรงเมื่ออุ้มนั่ง

◕ ส่งเสียงโต้ตอบ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ กินนมแม่อย่างเดียว

◕ อุ้มท่านั่ง พูดคุยทำเสียงโต้ตอบกับเด็ก

◕ ให้ลูกนอนเปล หรืออู่ ที่ไม่มืดทึบ


พัฒนาการของเด็กวัย 4 เดือน

◕ ไขว่คว้า

◕ หัวเราะเสียงดัง

◕ ชูคอตั้งขึ้นในท่าคว่ำ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ กินนมแม่อย่างเดียว

◕ จัดที่ที่ปลอดภัยให้เด็กหัดคว่ำ คืบ

◕ เล่นกับลูกโดยชูของเล่นให้ลูกไขว่คว้า

◕ ชมเชย ให้กำลังใจลูก เมื่อลูกทำได้


พัฒนาการของเด็กวัย 5 เดือน

◕ คืบ

◕ พลิกคว่ำ พลิกหงาย

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ หาของเล่นสีสดชิ้นใหญ่ที่ปลอดภัยให้หยิบ จับ และให้คืบไปหา

◕ พ่อแม่ช่วยกันพูดคุย โต้ตอบ ยิ้มเล่นกับเด็ก

◕ พูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเด็ก เช่น อาบน้ำ กินข้าว


พัฒนาการของเด็กวัย 6 เดือน

◕ คว้าของมือเดียว

◕ หันหาเสียงเรียกชื่อ

◕ ส่งเสียงต่างๆ โต้ตอบ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ เวลาพูดให้เรียกชื่อเด็ก

◕ เล่นโยกเยกกับเด็ก

◕ หาของให้จับ


พัฒนาการของเด็กวัย 7 เดือน

◕ นั่งทรงตัวได้เอง

◕ เปลี่ยนสลับมือถือของได้

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ อุ้มน้อยลง ให้เด็กได้คืบและนั่งเล่นเอง โดยมีคุณแม่คอยระวังอยู่ข้างหลัง

◕ ให้เล่นสิ่งที่มีสี และขนาดต่างกัน เช่น ลักษณะผิวเรียบ - หยาบ อ่อน - แข็ง

◕ ให้หยิบจับสิ่งของ เข้า - ออก จากถ้วย หรือกล่อง


พัฒนาการของเด็กวัย 8 เดือน

◕ มองตามของที่ตก

◕ กลัวคนแปลกหน้า

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ กลิ้งของเล่นให้เด็กมองตาม

◕ พูดและทำท่าทางเล่นกับเด็ก เช่น จ๊ะเอ๋ จับปูดำ แมงมุม จ้ำจี้ ตบมือ


พัฒนาการของเด็กวัย 9 เดือน

◕ เข้าใจเสียงห้าม

◕ เล่นจ๊ะเอ๋ ตบมือ

◕ ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหยิบของชิ้นเล็ก

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ หัดให้เกาะยืน เกาะเดิน

◕ หัดให้เด็กใช้นิ้วหยิบ จับของกินชิ้นเล็กเข้าปาก เช่น ข้าวสุก มะละกอหั่น มันต้มหั่น ฟักทอง ต้ม

◕ ห้ามใช้ถั่ว หรือของที่จะสำลักได้

  

พัฒนาการของเด็กวัย 10 เดือน

◕ เหนี่ยวตัว เกาะยืน เกาะเดิน

◕ ส่งเสียงต่างๆ "หม่ำ หม่ำ", "จ๊ะ จ๋า" 

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ จัดที่ให้เด็กคลาน และเกาะเดินอย่างปลอดภัย

◕ เรียกเด็ก และชูของเล่นให้เด็กสนใจเพื่อลุกขึ้นจับ

 

พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี

◕ ตั้งไข่

◕ พูดเป็นคำที่มีความหมาย เช่น พ่อ แม่

◕ เลียนเสียง ท่าทางและเสียงพูด

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ ให้เด็กมีโอกาสเล่นสิ่งของโดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่

◕ พูดชมเชย เมื่อเด็กทำสิ่งต่างๆ ได้

◕ พูดคุย ชี้ และบอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย

  

พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี 3 เดือน

◕ เดินได้เอง

◕ ชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามคำบอก

◕ ดื่มน้ำจากถ้วย

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ พูดคุย โต้ตอบ ชี้ชวนให้เด็กสังเกตของและคนรอบข้าง

◕ ให้หาของที่ซ่อนใต้ผ้า

◕ ชี้ให้ดูภาพ และเล่าเรื่องสั้นๆ ให้เด็กฟัง

◕ ให้เด็กหัดตักอาหาร ดื่มน้ำจากถ้วย และแต่งตัวโดยช่วยเหลือตามสมควร


พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี 6 เดือน

◕ เดินได้คล่อง

◕ รู้จักขอ และทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ ให้โอกาสเด็ก เดิน วิ่ง และหยิบจับสิ่งของโดยระมัดระวังความปลอดภัย

◕ ร้องเพลง คุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เล่นเกมส์ง่ายๆ

◕ จัดหา และทำของเล่นที่มีสี และรูปทรงต่างๆ


พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี 8 เดือน

◕ พูดแสดงความต้องการ

◕ พูด 2-3 คำ ติดต่อกัน

◕ เริ่มพูดโต้ตอบ

◕ ขีดเขียนเป็นเส้นได้

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ เมื่อเด็กพยายามทำสิ่งใด ควรสนใจ ชี้แนะ และให้กำลังใจ โดยให้เด็กคิดเอง และทำเอง บ้าง

◕ ฝึกลูกให้ช่วยตัวเอง เช่น ขับถ่ายให้เป็นที่ รู้จักล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

◕ ให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน


พัฒนาการของเด็กวัย 2 ปี

◕ เรียกชื่อสิ่งต่างๆ และคนที่คุ้นเคย

◕ ตักอาหารกินเอง

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ คุณพ่อคุณแม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลา และอบรมสั่งสอนลูกด้วยเหตุผลง่าย

◕ สอนลูกให้รู้จักทักทาย ขอบคุณ และขอโทษในเวลาที่เหมาะสม


พัฒนาการของเด็กวัย 2 ปี 6 เดือน

◕ ซักถาม "อะไร" พูดคำคล้องจอง

◕ ร้องเพลงสั้นๆ

◕ เลียนแบบท่าทาง

◕ หัดแปรงฟัน

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ พาเด็กเดินรอบบ้าน และบริเวณใกล้ๆ ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งที่พบเห็น

◕ หมั่นพูดคุยด้วยคำพูดที่ชัดเจน และตอบคำถามของลูกโดยไม่ดุ หรือแสดงความรำคาญ

◕ ชวนลูกแปรงฟัน เมื่อตื่นนอนและก่อนนอนทุกวัน


พัฒนาการของเด็กวัย 3 ปี

◕ บอกชื่อ และเพศตนเองได้

◕ รู้จักให้และรับ รู้จักรอ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ สนับสนุนให้ลูกพูด เล่าเรื่อง ร้องเพลง ขีดเขียน และทำท่าทางต่างๆ

◕ สังเกตท่าทีความรู้สึกของเด็ก และตอบสนองโดยไม่บังคับ หรือตามใจลูกเกินไป ควรค่อยๆ รู้จักผ่อนปรน

◕ จัดหาของที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ ให้เด็กเล่น หัดขีดเขียน หัดนับแยกกลุ่ม และเล่นสมมุติ


พัฒนาการของเด็กวัย 4 ปี

◕ ซักถาม "ทำไม"

◕ ล้างหน้า แปรงฟันเองได้

◕ บอกขนาด ใหญ่ เล็ก ยาว-สั้น

◕ เล่นรวมกับคนอื่น รอตามลำดับก่อนหลัง

◕ ไม่ปัสสาวะรด

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ ตอบคำถามของเด็ก

◕ เล่าเรื่องจากภาพ คุย ซักถาม เล่าเรื่อง

◕ ฝึกให้ลูกใส่เสื้อผ้า ติด และกลัดกระดุม รูดซิป


พัฒนาการของเด็กวัย 4 ปี 6 เดือน

◕ รู้จักสีถูกต้อง 4 สี

◕ ยืนทรงตัวขาเดียว และเดินต่อเท้า

◕ เลือกของที่ต่างจากพวกได้

◕ นับได้ 1-10 รู้จักค่าจำนวน 1-5

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ ให้ลูกหัดเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียว หัดยืนทรงตัวขาเดียว และกระโดดข้ามเชือก

◕ เล่นทาย "อะไรเอ่ย" กับลูกบ่อยๆ

◕ ฝึกหัดนับสิ่งของและหยิบของตามจำนวน 1-5 ชิ้น


พัฒนาการของเด็กวัย 5 ปี

◕ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำความเคารพ

◕ รู้จักขอบคุณ

◕ รู้จักเล่าเรื่องสั้นๆ

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ ให้ลูกช่วยงานบ้านง่ายๆ และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ เช่น ซักผ้า

◕ ฝึกให้ลูกสังเกต รู้จักเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่าง และจัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกัน


พัฒนาการของเด็กวัย 6 ปี

◕ นับได้ 1-30 รู้ค่าจำนวน 1-10

◕ รู้จักซ้าย ขวา

◕ เริ่มอ่านและเขียนตัวอักษรและตัวเลข

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย

◕ ให้ลูกนับสิ่งของที่พบเห็น หัดอ่าน เขียนรูป และตัวอักษร

◕ พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และประเพณีท้องถิ่น

◕ ให้ลูกวาดรูปตามความคิดของตน และเล่าเรื่องจากรูปที่วาด หรืออธิบายสิ่งที่ตนพบเห็น

 

 
ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : พัฒนาการเด็ก

Week 1-3 : สัปดาห์ที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์
เซลล์ไข่เริ่มกลายเป็นตัวอ่อนและเจ...
2013-04-05

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ...
2013-04-25

พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และของเล่นที่เหมาะสม
พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และข...
2013-07-02

การอาบน้ำเด็กทารกอย่างถูกวิธี
วันนี้เราเลยมีวิธีที่จะทำให้เด็กส...
2013-05-21

Week 5 : สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งครรภ์
สัปดาห์นี้ ควรฝากครรภ์ได้แล้วนะ...
2013-03-29

10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน
10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน (จากปากเรา)...
2013-06-10

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
คุณแม่ที่กำลังอยากจะมาบุตรต้องทำอ...
2013-06-28

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม
การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่...
2013-04-05

Week 13 : สัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น, ...
2013-03-29

น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง
น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง...
2013-04-29