ภาษาไทย
English

พ่อแม่ต้นแบบอารมณ์ลูกน้อย

     การเลี้ยงดูลูกให้อารมณ์ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกเติบโตอย่างมีความสุข สิ่งสำคัญในการช่วยให้ลูกมีอารมณ์ที่ดีได้แก่ สัมพันธภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูก หากคุณพ่อคุณแม่รักลูก และมีอารมณ์ที่ดีเมื่ออยู่กับลูกลูกจะรู้สึกว่าเขาเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่รักเขา ก็จะช่วยให้ลูกอารมณ์ดี ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กมองโลกในแง่ดี มีทักษะทางสังคมที่ดี ปรับตัวง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

     การพัฒนาให้ลูกเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดี คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นต้นแบบที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

เคล็ดลับต้นแบบพ่อแม่ เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี

     การเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่โดยทั่วไป มักจะมีเป้าหมายเดียวกันคือจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุขแต่หลายๆ ครั้งที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาพอในการเลี้ยงลูก ทั้งที่ความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่คือกุญแจสำคัญในการเลี้ยงลูกต้องคิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเมื่อเราพร้อมจะมีลูก ต้องเลี้ยงลูกได้ แม้จะต้องทำงาน หรือต้องมีภาระอย่างอื่นก็ต้องพยายามหาเวลามาดูแลเลี้ยงลูกของเราให้ดี มีความสุข และเก่ง อย่างครบถ้วน

     ทำไมต้องเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี แล้วอารมณ์ดีส่งผลต่อความฉลาดของลูกอย่างไร...คุณพ่อคุณแม่คงจะมีเป้าหมายเดียวกันในการเลี้ยงลูกอยู่ 3 คำ คือ เก่ง ดี มีความสุข แต่หากเด็กมีเพียงเก่ง และ ดี แต่ไม่มีความสุข เด็กมีแต่ความกังวล มีแต่ความทุกข์ ทั้ง 2 คำแรกก็ไม่สามารถไปพัฒนาคำที่ 3 คือความสุขได้

     ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลี้ยงลูกให้มีอารมณ์ดี เมื่อเด็กอารมณ์ดีก็จะมีความสุข การที่เด็กมีอารมณ์ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการหลายๆ ด้านเช่น พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ยกตัวอย่างง่ายๆ หากเด็กมีพื้นฐานอารมณ์ดี ก็จะรับประทานได้ เล่นของเล่น พร้อมเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จะผ่านเข้ามาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการกีฬา ดนตรี เป็นต้น ตัวเด็กก็พร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เช่น พ่อ แม่ ครู ปู่ ย่า ตายาย หรือเพื่อน เรียกว่ามีพัฒนาการทางด้านสังคม นั่นหมายถึง การที่เด็กอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี เขาก็ต้องมีอารมณ์และทักษะที่ดีทางสังคม หรือเรียกได้ว่าพัฒนาการดีเริ่มจากอารมณ์ที่ดี

     ส่วนความฉลาดหรือไอคิว เป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่ต้น คุณพ่อคุณแม่มีส่วนที่จะเลี้ยงลูกให้เขาได้ใช้ความฉลาดหรือไอคิวที่มีอยู่ในตัวได้มากที่สุด โดยช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการ ดนตรี กีฬา มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัว พูดกับลูก เล่นกับลูก ให้ลองเล่นทุกอย่าง ก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เด็กฉลาดได้

     ความฉลาดน่าจะต้องมาคู่กับอารมณ์ดี เพราะถ้าเด็กอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด กลัว เด็กจะเรียนรู้ไม่ได้และใช้ความฉลาดที่มีอยู่ไม่ได้ สิ่งนี้ถือเป็นจุดหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพัฒนาไปทั้งสองอย่าง และควบคุมพฤติกรรมของลูก ไม่ตามใจลูกจนเกินไป หากลูกหงุดหงิด ก้าวร้าว ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยที่พ่อแม่ไม่ควบคุม เด็กจะจบด้วยการเอาแต่ใจตัวเอง สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นในอนาคตความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉลาดไปก็ไม่มีประโยชน์ หากทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน

     สิ่งใกล้ตัวที่จะทำให้ลูกมีอารมณ์ดีได้ คือเมื่อพร้อมที่จะมีลูก รักลูก รู้ใจลูก และเรียนรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างไร ชอบหรือถนัดอะไร และต้องมีเวลาให้กับลูก เพื่อจะได้รู้ใจเขาและจัดการได้มากขึ้น นอกนั้นเป็นเรื่องของเทคนิควิธีที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่ จากคนรอบข้าง จากสื่อและตัวช่วยอื่นๆ เช่น บุคคลทดแทน เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ ต้องเป็นคนที่คล้ายคลึงกัน อาจจะเป็นปู่ย่าตายาย หรือเป็นญาติพี่น้อง และโยงต่อไปถึงการเลือกโรงเรียน การดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของลูก ให้ลูกมีโอกาสเรียนรู้ทุกอย่างที่ควรจะเรียนรู้ ได้ทำทุกอย่างที่เขาควรจะทำ แต่ไม่กดดันสิ่งที่ลูกทำไม่ได้ เมื่อเขาทำดีก็ชมเชย และคอยเฝ้าระวังปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ถ้าเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะแก้ไขได้ง่ายขึ้น

     สิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะละเลยไม่ได้ คือเรื่องสุขภาพและอาหารการกินของลูก ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ของลูกโดยตรง เช่น เวลาหิวเขาจะอารมณ์ไม่ดี พ่อแม่ต้องดูแลอาหารให้ครบห้าหมู่ เด็กควรจะได้รับอาหารที่มีประโยชน์ อร่อยเวลาดื่มนมต้องเลือกที่มีประโยชน์ ปัจจุบันนมมีหลายรสให้เลือก ชอบรสไหนก็ได้ อย่าให้เด็กต้องกินอะไรเพียงอย่างเดียว เพื่อเสริมให้เด็กสดชื่น พัฒนาร่างกายและสมอง เมื่อได้กินดีเด็กก็จะอารมณ์ดี พ่อแม่ควรเลือกกลุ่มของอาหารที่มีประโยชน์หลายหมู่ให้ลูก บางครั้งจะมีอาหารพิเศษให้บ้าง รสชาติของอาหารก็สำคัญสำหรับเด็กด้วย

     ความสุขของเด็กเป็นส่วนสำคัญ เพราะเด็กต้องมีความสุข และถ้าเป็นความสุขที่ร่วมกันกับพ่อแม่ด้วยยิ่งดี มีเวลากอดลูก ให้รางวัลเฉพาะพฤติกรรมดี แต่บางครั้งความสุขของเด็กอาจไม่ใช่ความสุขที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ คุณพ่อคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกให้เขามีความสุขของตัวเองได้ ถ้าเขาอารมณ์ดีมีความสุข เขาก็จะเก่งและเป็นคนดีด้วย อยู่ได้ในสังคม เป็นคนที่มีประโยชน์ เติบโตอย่างมีความสุขต่อไปค่ะ

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : mommybear

Week 1-3 : สัปดาห์ที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์
เซลล์ไข่เริ่มกลายเป็นตัวอ่อนและเจ...
2013-04-05

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ...
2013-04-25

พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และของเล่นที่เหมาะสม
พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และข...
2013-07-02

การอาบน้ำเด็กทารกอย่างถูกวิธี
วันนี้เราเลยมีวิธีที่จะทำให้เด็กส...
2013-05-21

Week 5 : สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งครรภ์
สัปดาห์นี้ ควรฝากครรภ์ได้แล้วนะ...
2013-03-29

10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน
10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน (จากปากเรา)...
2013-06-10

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
คุณแม่ที่กำลังอยากจะมาบุตรต้องทำอ...
2013-06-28

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม
การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่...
2013-04-05

Week 13 : สัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น, ...
2013-03-29

น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง
น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง...
2013-04-29