BabyZone Fanpage ภาษาไทย
English
   มุมพ่อแม่ / พื้นฐานอารมณ์เด็ก 9 ประการ
บทความและสาระน่ารู้

พื้นฐานอารมณ์เด็ก 9 ประการ
 

พี่น้องที่คลอดตามกันมา พ่อแม่เลียงดูคล้ายๆกัน แต่เด็กมีนิสัยต่างกัน บางคนอาจค่อนข้างเงียบ เลี้ยงง่าย นอนง่าย ขณะที่น้องคนเล็กร้องไห้งอแงตลอดเวลา เป็นเพราะพื้นฐานอารมณ์ที่แตกต่างกัน เป็น 9 ลักษณะค่ะ

 

การเคลื่อนไหว เป็นการเคลื่อนไหวจากการทำงานหรือกิจกรรมทั่วๆไป เช่นอาบน้ำ แต่งตัว กินอาหาร บางคนเคลื่อนไหวเชื่องช้าบางคนเคลื่อนไหวรวดเร็ว

 

ความสม่ำเสมอ จังหวะของร่างกายเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสรีรวิทยา เช่น นอน ขับถ่าย เป็นเวลา หรือไม่ บางคนนอนยาก ขับถ่ายไม่เป็นเวลา

 

การเข้าหาหรือถอยหนี เป็นการตอบสนองของเด็ก เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้าใหม่ เช่น คนแปลกหน้า เด็กบางคนจะยิ้มแย้มและพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย แต่บาคนอาจถอยหนี แอบหลังผู้ใหญ่

 

ความสามารถในการปรับตัว เมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เด็กสามารถปรับตัวได้ดีเพียงใด เด็กบางคนเมื่อเข้าโรงเรียนใหม่จะปรับตัวได้ง่าย ในขณะที่บางคนร้องไห้งอแง

 

ความอดทน เด็กบางคนเฉยๆไม่แสดงออก แต่บางคนแสดงความรุนแรง เมื่อมีอะไรมากระตุ้นเพียงเล็กน้อย

 

ความรุนแรงในการตอบสนอง เด็กบางคนจะแสดงอารมณ์และพฤติกรรมรุนแรงเมื่อเจอกับสิ่งเร้าใหม่ๆ เช่น ร้องไห้เสียงดัง เอะอะโวยวาย บางคนเงียบเฉยอะไรก็ได้

 

ลักษณะอารมณ์ บางคนใจเย็นอารมณ์ดี อีกคนใจร้อนวู่วาม

 

การเบี่ยงเบนความสนใจ เด็กบางคนหันเหความสนใจได้ง่ายเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามา เวลาที่พ่อแม่พาออกไปนอกบ้าน

 

สมาธิ เด็กให้ความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสามารถทำงานจนสำเร็จ แม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างมาทำให้การเล่นหรือการทำงานหยุดชะงักไปชั่วครู่

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : kidsquare

 
© Copyright 2001- ภาษาไทย ใช้ได้ดีกับ IE10, Chrome, Firefox 1024x768