ภาษาไทย
English

สัญญาณอาการแรกเริ่มของการตั้งครรภ์

 

สัญญาณ การตั้งครรภ์

           ฉันจะตั้งครรภ์หรือไม่
  เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของผู้หญิงทุกคนในทันทีที่เริ่มมีอาการผิดแปลกไปจากปกติ วิทยาการสมัยใหม่ช่วยให้การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ได้ผลเร็วมากเกือบจะทันทีที่มีการปฏิสนธิด้วยการตรวจสอบง่าย ๆ บางประการก็สามารถตอบคำถามที่สงสัยได้ แต่ก็มีบางสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการตั้งครรภ์

           เรามักจะได้ยินคำถามบ่อย ๆ ว่า “จำเป็นหรือไม่ที่ผู้หญิงที่เริ่มตั้งครรภ์ทุกคนต้องมีอาการแสดงให้รู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์

           คำตอบคือ ไม่จำเป็นที่คนเริ่มตั้งครรภ์ทุกคนต้องแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา บางคนเริ่มตั้งครรภ์แต่ไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใดให้ปรากฏเลย

 

           อาการแสดงของการเริ่มตั้งครรภ์ก็มีมากมายและหลากหลายในแต่ละบุคคล อาการแสดงเหล่านี้ไม่ใช่ข้อที่จะบ่งชี้แน่นอนว่าเกิดจากการตั้งครรภ์ แต่ก็ไม่ใช่อาการที่ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง

           การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ของแพทย์มักจะใช้อาการแสดงออกที่พบบ่อยประกอบกับการตรวจร่างกาย และการทดสอบบางอย่าง โดยเฉพาะการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ในระยะต้น ๆ ทั้งนี้ตามหลักวิชาการสิ่งที่จะใช้บอกการตั้งครรภ์ที่แน่นอนคือ เสียงเต้นของหัวใจเด็ก ซึ่งจะฟังได้ยินด้วยเครื่องฟังชนิดพิเศษเมื่อตั้งครรภ์ได้ 10-12 สัปดาห์ และถ้าใช้หูฟังธรรมดาก็จะได้ยินเมื่อตั้งครรภ์ 18-20 สัปดาห์

           ดังนั้นในระยะต้น ๆ ของการตั้งครรภ์ เราจึงมีเพียงอาการแสดงของการตั้งครรภ์ เราจึงมีเพียงอาการแสดงของการตั้งครรภ์ที่จะใช้เป็นข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ และได้มีการจัดแบ่งกลุ่มอาการแสดงเหล่านี้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาการชี้บ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มอาการแรกพบของการตั้งครรภ์ และมักจะพบได้  จากสาเหตุอื่น ๆ เช่น ความเครียด หรือการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่ไม่อาจจะสรุปเป็นข้อวินิจฉัยได้ และกลุ่มอาการน่าจะเป็นนี้มักจะเกิดร่วมกับกลุ่มอาการชี้บ่ง และเป็นกลุ่มอาการที่ได้จากการตรวจร่างกายของแพทย์ จึงมีความชัดเจนมากขึ้นที่จะวินิจฉัยการตั้งครรภ์ด้วยกลุ่มอาการน่าจะเป็น

           แต่อย่างไรก็ดี การวินิจฉัยทางการแพทย์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อตรวจพบอาการแสดงที่แน่ชัดประการใดประการหนึ่งในตารางที่ 3 ซึ่งถือเป็นกลุ่มอาการชี้ชัดหรือแน่นอน ส่วนรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบของอาการแสดงที่อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้แสดงไว้ในตาราง 1,2 และ 3

 

ตารางที่ 1 กลุ่มอาการชี้ว่าอาจจะตั้งครรภ์

อาการแสดง

ระยะเวลาที่เกิดอาการ

สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การตั้งครรภ์

 1.การขาดประจำเดือน

ทันทีที่เริ่มตั้งครรภ์

 การเดินทาง, ย้ายที่อยู่ ,ความเครียด ร่างกายเหนื่อยล้า ,กลัวการตั้งครรภ์       ใช้ยาคุมกำเนิด, ระยะให้นมบุตร,การเพิ่มหรือการลดน้ำหนักมากๆ,โรคอ้วน,โรคของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน                   

2.คลื่นไส้ อาเจียน( ไม่จำเป็นต้องมีอาการในเวลาตื่นนอนตอนเช้า )

2-8 สัปดาห์ ภายหลังการปฏิสนธิ

อาหารเป็นพิษ ,ความเครียด ,โรคติดต่อ หรือการเจ็บป่วยอื่นๆ

3.ปัสสาวะบ่อย

ประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังการปฏิสนธิ

การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ,ความวิตกกังวล,โรคเบาหวาน, ใช้ยาขับปัสสาวะ

4.เต้านมขยายและมีอาการตึงคัด

พบเป็นอาการแรกก่อนอาการแสดงอื่น ๆประมาณ 2-3 วันหลังการปฏิสนธิ

ใช้ยาคุมกำเนิด,อาการเตือนก่อนการมีประจำเดือน

5.การเปลี่ยนแปลงสีผิวของช่องคลอดและปากมดลูก*

3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

อาการเตือนก่อนการมีประจำเดือน

6.การเปลี่ยนสีผิวของลานนมและการเพิ่มขนาดของเต้านม

3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนผลสืบเนื่องจากการตั้งครรภ์ครั้งก่อน

7.รอยแตกสีชมพู หรือสีคล้ำของผิวหนังหน้าท้องและบริเวณเต้านม

3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนผลสืบเนื่องจากการตั้งครรภ์ครั้งก่อน

8.เบื่ออาหาร

3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

การขาดอาหาร,ความเครียด,อาการเตือนก่อนการมีประจำเดือน

9.เส้นสีดำกลางลำตัวที่ผิวหนังหน้าท้องจากระดับสะดือถึงหัวเหน่า

เดือนที่4 หรือ 5 ของการตั้งครรภ์

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนผลสืบเนื่องจากการตั้งครรภ์ครั้งก่อน

 

* เป็นอาการที่แพทย์ใช้เป็นข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์ในการตรวจร่างกาย

 

 

 

ตารางที่ 2 กลุ่มอาการน่าจะเป็นและอาการที่พบในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การตั้งครรภ์

 

อาการ

ระยะเวลาที่เกิดอาการ

สาเหตุอื่น

1.มดลูกและปากมดลูกอ่อนนุ่มกว่าปกติ*

2-3 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิ

การมีประจำเดือนคลาดเคลื่อนล่าช้ากว่าปกติ

2.มดลูกโตและหน้าท้องขยายใหญ่*

ตั้งครรภ์ 8-12 สัปดาห์

เนื้องอกของมดลูก

 

3.การหดรัดตัวเป็นครั้งคราวของกล้ามเนื้อมดลูก

เริ่มในทันทีที่มีการตั้งครรภ์และอาการเพิ่มมากขึ้นตามอายุครรภ์

การเคลื่อนไหวของลำไส้, อาการมีลมมากในทางเดินอาหาร

 

* เป็นอาการที่แพทย์ใช้เป็นข้อวินิจฉัยการตั้งครรภ์ในการตรวจร่างกาย

 

 

ตารางที่ 3 อาการแสดงชี้ชัดว่าตั้งครรภ์

 

อาการแสดง

ระยะเวลาที่เกิดอาการ

สาเหตุอื่น

1.ตรวจด้วยคลื่นเสียงพบตัวเด็ก

(อัลตราซาวนด์)

4-6 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิ

ไม่มี

2.ฟังเสียงเต้นของหัวใจเด็ก

10-12 สัปดาห์ **

ไม่มี

3.ตรวจพบการเคลื่อนไหวของเด็กจากการคลำทางหน้าท้องแม่

หลังการตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์ขึ้นไป

ไม่มี

 

 

** ระยะเวลาที่พบขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : kapook

Week 1-3 : สัปดาห์ที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์
เซลล์ไข่เริ่มกลายเป็นตัวอ่อนและเจ...
2013-04-05

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ...
2013-04-25

พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และของเล่นที่เหมาะสม
พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และข...
2013-07-02

การอาบน้ำเด็กทารกอย่างถูกวิธี
วันนี้เราเลยมีวิธีที่จะทำให้เด็กส...
2013-05-21

Week 5 : สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งครรภ์
สัปดาห์นี้ ควรฝากครรภ์ได้แล้วนะ...
2013-03-29

10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน
10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน (จากปากเรา)...
2013-06-10

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
คุณแม่ที่กำลังอยากจะมาบุตรต้องทำอ...
2013-06-28

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม
การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่...
2013-04-05

Week 13 : สัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น, ...
2013-03-29

น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง
น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง...
2013-04-29