ภาษาไทย
English

ครรภ์แฝดน้ำคืออะไร

  

     การตั้งครรภ์แฝดน้ำหมายถึงการตั้งครรภ์ที่มีปริมาณน้ำคร่ำมากกว่า 2 ลิตร มีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด แต่อุบัติการณ์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่รายงานใน 10 ปี พบเพียงร้อยละ 0.1 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากในอดีตไม่ได้มีการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงยืนยันในผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยภาวะดังกล่าว
 

แฝดน้ำ

สาเหตุของการตั้งครรภ์แฝดน้ำ

     สาเหตุของการตั้งครรภ์แฝดน้ำแบ่งออกเป็นสาเหตุจากมารดา ได้แก่ มารดาที่เป็นโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ และพบว่าสารเสพติดบางชนิดที่มารดาใช้ขณะตั้งครรภ์อาจมีผลให้เกิดการตั้งครรภ์แฝดน้ำได้ สาเหตุจากส่วนใหญ่เกิดจากทารกมีภาวะพิการแต่กำเนิด ที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ การอุดตันของระบบทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบประสาท ความผิดปกติของหัวใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ทารกที่มีโครโมโซมผิดปกติ ภาวะทารกบวมน้ำ และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการตั้งครรภ์แฝด และสุดท้ายคือ กลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่ของการตั้งครรภ์แฝดน้ำ

 

อาการส่วนใหญ่เกิดจากแรงดันของมดลูกที่มีขนาดใหญ่

     อาการส่วนใหญ่เกิดจากแรงดันของมดลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากจนผู้ป่วยมีอาการแน่นอึดอัด หายใจลำบาก หากมดลูกกดทับท่อไตอาจทำให้มีอาการปัสสาวะน้อยลงได้ ความรุนแรงของอาการขึ้นกับปริมาณน้ำคร่ำและระยะเวลาที่เกิด ในกรณีที่เกิดขึ้นเฉียบพลันอาจมีอาการมากและทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ 2013-03-18

ขอขอบคุณภาพประกอบและบทความ : โดย รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

Week 1-3 : สัปดาห์ที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์
เซลล์ไข่เริ่มกลายเป็นตัวอ่อนและเจ...
2013-04-05

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ...
2013-04-25

พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และของเล่นที่เหมาะสม
พัฒนาการของลูกน้อยช่วงวัย 4-6ปี และข...
2013-07-02

การอาบน้ำเด็กทารกอย่างถูกวิธี
วันนี้เราเลยมีวิธีที่จะทำให้เด็กส...
2013-05-21

Week 5 : สัปดาห์ที่ 5 ของการตั้งครรภ์
สัปดาห์นี้ ควรฝากครรภ์ได้แล้วนะ...
2013-03-29

10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน
10 คำชมที่ลูกควรได้ยิน (จากปากเรา)...
2013-06-10

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
คุณแม่ที่กำลังอยากจะมาบุตรต้องทำอ...
2013-06-28

การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม
การเลือกเพลงสำหรับเด็กๆ ไม่ใช่เรื่...
2013-04-05

Week 13 : สัปดาห์ที่ 13 ของการตั้งครรภ์
เต้านมของคุณแม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น, ...
2013-03-29

น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง
น้ำอสุจิ..ของเหลวสีขาวขุ่นชวนพิศวง...
2013-04-29